Σεμινάρια στα μέτρα σας (Εταιρικά/Ομαδικά Προγράμματα)

  Σεμινάρια στα μέτρα σας… Error management, self-esteem, self-confidence, teamwork, innovative thinking, flexibility, thinking out of the box…, είναι μόνο κάποιοι από τους όρους που κατακλύζουν το σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον, και στοιχεία που τα σημερινά στελέχη καλούνται να έχουν ως καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας.Τo Theater Labs είναι εδώ για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες μέσω μιας […]

More Info